Forfatterarkiv: Connie Wittenkamp

Foredrag i Agerskov skoles kantine

Torsdag den 10. november kl. 14-16 afholder Agerskov Efterlønner- og Pensionistforening et foredrag med journalisten Flemming Nielsen. “Mit liv som journalist ved et tilfælde!”

Der serveres kaffe/the m. brød.

Vel mødt til et par fornøjelige timer

Opfølgning på Trafikplan for Agerskov

Torsdag den 29. sept. blev der på Agerskov Kro afholdt opfølgningsmøde vedr. Trafikplanen for Agerskov.

Der var fremmødt godt 40 borgere fra byen, som var spændte på resultatet af borgermødet i august omkring trafikplanen.

Kommunen havde af de mange forslag udvalgt 19 punkter, som forventes iværksat over årene fremover. 

Efter stemningen på mødet blev Trafikplanen modtaget meget positivt.

Forslagene sendes nu til høring, og efterfølgende forventer man at gå i gang med nogle af de projekter, som kan godkendes.

I uge 47 påbegynder man udskiftningen af gadebelysningen i det meste af Agerskov. Berørte borgere bliver orienteret forud via post, mail eller sms.